Det er veldig viktig å kontrollere propanutstyret jevnlig. Propan er veldig trygt når det brukes riktig, men når det ikke brukes riktig så kan farlige situasjoner oppstå! Det finnes en Alle test i alle våre campere. En tester om det er lekkasje ved å holde inne Aldeknappen og se om det kommer noen bobler i løpet av 20 sekunder. Gjør det ikke det skal det være tett.

Ting du ikke skal gjøre:
- Bruk ikke komfyr eller stormkjøkken til å varme opp camperen. 

- Bruk ikke stormkjøkken eller andre friluftsapperat som bruker gass inne i camperen. 

 

Ting du bør gjøre:

-Kunne kjenne igjen hvordan gass lukter. Propan er tilsatt luktstoff som gjør at vi kan lukte gassen dersom  det er en lekkasje (lukter som råttent egg). 
-Sjekke at gassalarm fungerer

-Sjekke at Co2 alarm fungerer
-Kontrollere gass-system årlig for lekkasje. 
-Dersom du tror du kjenner lukten av gass, be alle gå ut av camperen og kontroller for lekkasje. 

 

Propan påfylling
Systemet har industrikobling som er det mest sikre tilkoblingssytemet som finnes. Husk at når du skal skru av for å bytte eller fylle på flaske er det linksgjenger. Det betyr at du må skru av ved å vri til høyre og skru på ved å vri til vendte.

 

Propan Sikkerhet