Varsel om ekstraordinær og forventet midlertidig prisøkning pga Covid-19 pandemien. 
 

Varsel om force majeure situasjon pga. COVID-19 pandemien.

Pandemien og responsen på denne har ført til en sterk reduksjon i etterspørsel etter varer og tjenester i mange land, og dette har igjen ledet til børsfall, oljeprisfall og et fall i den norske kroneverdien som vi ikke har sett maken til på mange tiår. Situasjonen vil en periode framover fortsette å være uforutsigbar med i dag uante konsekvenser.
Kronekursen har de siste månedene falt mer enn 20% mot flere viktige valutaer, og med en uforutsigbar utvikling så lenge krisen pågår. Som en konsekvens har Camper Norge dessverre kommet i en situasjon vi med rimelighet ikke kunne forutse. 
Vi regulerer ut fra dagens valutakurs. så lenge situasjonen vedvarer. Prisene vil reguleres i prosent etter SEK utvikling mot NOK med utgangspunkt i en kurs på 0,96
Vi er meget lei oss for situasjonen og håper å kunne gå tilbake til normale priser så raskt det lar seg gjøre.